BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ
image

Bir yerde bulunan bitkiler listesi flora, bitkilerin farklılaşma alanları çok özel ve sınırlı ise bu bitki türleri de endemik diye adlandırılıyor.
Türkiye endemik bitki türleri yönünden de özel bir zenginliğe sahip. 
Bu zenginliğin büyük bölümü de Marmaris Milli Parkı ve Gökova ile Datça-Bozburun özel çevre koruma bölgeleri içinde.
Milli Park florasını bitkiler açısından ele aldığımızda, alanda tespit edilen 514 taksondan 53 takson ülkemize özgü endemiktir. Bu endemiklerin bazıları geniş yayılışlı, bazıları ise yöresel endemik olup populasyonu zayıftır. Bunların en önemlileri:

Eryngium thorifolium Boiss, 
Ferulago mughlae Peşmen, 
Senecio sandrasicus P.H. Davis, 
Rosularia serpentinica (Wverdermann) Muirhead,
 Thymus cariensis Hub.-Mor., 
Gypsophila confertiflora Hub.-Mor.,
 Sideritis leptoclada O. Schwarz et P.H. Davis 
Sideritis albiflora Hub.-Mor.,
 Centaurea cariensis boiss. Ssp. niveotomentosa Hub.-Mor., Wagenitz,
 Onopordum caricum Hub.-Mor., 
Allium sandrasicum Kollman, N. Özhatay et Bothmer,
 Isatis pinnatiloba Davis, 
Arenaria luschani Mc Neill, 
Silene tunicoides Boiss.,
 Sedum caricum A. Carlström,
 Teucrium alyssifolium Stapf.
 Iris xanthospuria B. Mathew et T. Baytop’tur.

Bu türler sadece Milli Park alanı ve Bozburun yarımadası ve yakın çevresinde yayılış göstermektedir. Sadece alanda yayılış gösteren türler ise Thlaspi cariense A. Carlström ve Allium bourgeaui Rech. fil. Ssp. cycladicum Bothmer’dir. Bunlardan Thlaspi cariense türü son yıllarda tespit edilmiştir ve Kırzeytin Dağı güneyindeki serpantin alanlarda zayıf bir populasyonla temsil edilmektedir. Allium bourgeaui ssp. cycladicum türü ise ülkemize özgü olmadığı halde ülkemizde sadece Marmaris’ten bilinmektedir. 
Yine alanda yapılan çalışmalar sırasında toplanan iki tür bilim dünyası için, bir tür de Türkiye için yeni olarak tespit edilmiştir. Türkiye için yeni olan Symphytum circinale Runemark türü Nimara Adasından toplanmış olup populasyonu son derece zayıftır. Bilim dünyası için yeni olan türlerden Alkanna mughlae Duman et Şağban’a ait örnekler Asarcık Burnu-Amos harabelerinin batısındaki uçurum kalker kayalardan, Dianthus selimii Duman et Şağban’a ait örnekler de Karaağaç Deresi delta girişindeki serpantin anakayaya sahip Karaağaç Deresi yatağından toplanmıştır.

Alandaki türlerin 74’ü tehlike sınıfı açısından “R” (Nadir) kategorisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, bu nadir türlerin korunması açısından da önem arz etmektedir. 5 takson (Liquidambar orientalis, Arenaria pamphylica subsp. pamphylica var. turcica, Lilium candidum, Dianthus selimii, Acantholimon reflexifolium) ise korunma önlemleri alınmadığı takdirde yakın bir gelecekte yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de özellikle nesli tükenmekte olan bitki türlerinin korunmasına büyük önem verilmesi, orman yangınlarıyla çok sayıda endemik bitkinin neslinin tükendiği dikkate alınarak orman yangınlarına karşı azami duyarlılığın gösterilmesi daha da önem kazanmakta.

Anıt ağaçlar
Muğla, Anıt Ağaçlar Cenneti. Korumaya alınmış, tescil edilmiş toplam  238  adet ağaç  var Muğla’da. Bunlar çınar, karaağaç, andız, karaçam, karakavak, meşe, sığla, palmiye, ardıç, okaliptüs, keçiboynuzu, sakız, dut, palamut, menengiç türleri.
En çok da çınar.
Marmaris’te tescil edilmiş anıt ağaçlar şöyle:
1- Marmaris Bayır Servi Ağacı.
2- Marmaris Söğüt Köyü çınar Ağacı.
3- Marmaris Bayır çınar Ağacı. 6 metre çapında 
4- Hisarönü köyünde Çınar ağacı