2006 YILI ŞUBAT 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

   Belediye Meclisi 2006 Yılı Şubat ayı 2. Olağan Toplantı, 1. birleşimini yapmak üzere 06.02.2006 Pazartesi günü saat 14:00de Belediyemiz hizmet binasında toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır.

   I- Belediye Meclis üyesi Yusuf Erdenin Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 06.02.2006 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. (Bu karardan sonra Belediye Meclis Üyeleri Ünal Uygun, Ethem Kargın, Mustafa Karacan, Ethem Ay toplantıya katılarak koltuklarına oturdu.)

   II- Belediye Meclisimizin Ocak ayı 1. olağan toplantı 1. birleşimi, 1. ve 2. oturuma ait 02.01.2006 tarihinde Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

   III- 5335 Sayılı Mahalli İdareler Birliği Kanununun 1. maddesi hükmü gereği Mariç ? Belbir (Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği) ?in tüzük değişikliğinin yapılması ve bu yeni tüzüğün 22.12.2005 tarihli Valilik Onayı ile kesinleşerek yürürlüğe girmesi nedeniyle, yeni tüzük değişikliğinden dolayı söz konusu yeni Birlik Tüzüğünün 8. maddesi (Belediye Başkanı Birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik Meclisi birliğin karar organıdır ve birlik üyesi belediyelerin başkanları ile meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri belediye meclis üye tam sayısının üçte biri oranına karşılık gelen sayıda üyeden oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir.) uyarınca Belediye Meclisimizden Birlik Meclis asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi konusunun gündeme alınarak görüşülmesi şeklindeki yazılı teklifinin, yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

   IV- Belediye Başkanı Muhammed Ali Acarın ?Turunç Belediye Başkanlığının imkansızlıkları nedeni ile katı atık toplama aracı alamadıklarından dolayı kendilerine geçici olarak bir adet katı atık toplama aracı tahsis edilmesi hakkındaki başvurusunun gündeme alınarak görüşülmesi? şeklindeki yazılı teklifinin, yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

   V- Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğini hazırlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Yasasının 24. maddesi gereğince; 1-Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden oluşan bir komisyon kurulmasına; 2-Siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması neticesinde Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının bu komisyondaki üye sayısının CHP Grubunun 4 üye, DYP Grubunun 1 üye olarak belirlenmesine, 3-Bu komisyondaki CHP Grubu üyelerinin: İsmet Kamil Öner, Zehra Yüzak, Mehmet Tokgöz, Kenan Değertaş, DYP Grubu Üyesinin; Ethem Kargından oluşmasına; 4- Kurulan bu komisyonun söz konusu bu yönetmelik hakkındaki raporunun ilerideki Meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

   VI- Belediyemizce ticari araçlara verilecek olan ticari tahsis belgesi ile ilgili ücret tarifesinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

   VII- Belediyemizin 5 yıllık imar programının 06.02.2006 tarihinde sona ermesi nedeniyle yeni 5 yıllık imar programının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

   VIII- 08 -12 Mart 2006 tarihleri arasında Almanyada yapılacak olan Berlin Turizm Fuarına İlçemiz ve yöremizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslar arası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla aşağıda isimleri yazılı Belediye Meclis Üyelerinin ve ayrıca isimleri daha sonra Belediye Başkanınca belirlenmek üzere en fazla 2 personelimizin aşağıda gidiş-dönüş yol ücretleri ile diğer kanuni harcırahların Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. ALMANYADA GERÇEKLEŞECEK OLAN BERLİN TURİZM FUARINA KATILACAK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN: ADI SOYADI GİDİŞ TARİHİ DÖNÜŞ TARİHİ 1-Kenan DEĞERTAŞ 06.03.2006 13.03.2006 Belediye Meclis Üyesi 2-İsmet Kamil ÖNER Belediye Meclis Üyesi 06.03.2006 13.03.2006 ALMANYADA GERÇEKLEŞECEK OLAN BERLİN TURİZM FUARINA KATILACAK, ANCAK İSİMLERİ BELEDİYE BAŞKANINCA BELİRLENECEK İKİ (2) PERSONELİN; GİDİŞ TARİHİ 06.03.2006 - DÖNÜŞ TARİHİ: 13.03.2006

   IX- 22-25 Mart 2006 tarihleri arasında Rusyada yapılacak olan Moskova Turizm Fuarına İlçemiz ve yöremizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslar arası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla Belediye Başkanımızın ve ayrıca personelimizin aşağıda gidiş-dönüş tarihleri yazılı olduğu üzere görevli olarak katılımlarına, bu fuara katılacak olan bu kişilerin gidiş-dönüş yol ücretleri ile diğer kanuni harcırahların Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. RUSYADA GERÇEKLEŞECEK OLAN MOSKOVA TURİZM FUARINA KATILACAK BELEDİYE BAŞKANININ ADI SOYADI GİDİŞ TARİHİ DÖNÜŞ TARİHİ 1-Muhammet Ali ACAR 19.03.2006 26.03.2006 Belediye Başkanı RUSYADA GERÇEKLEŞECEK OLAN MOSKOVA TURİZM FUARINA KATILACAK, ANCAK İSİMLERİ BELEDİYE BAŞKANINCA BELİRLENECEK İKİ (2) PERSONELİN; GİDİŞ TARİHİ 19.03.2006 - DÖNÜŞ TARİHİ 26.03.2006

   X- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi , tapunun pafta 7, ada 391, parsel 458 noda kayıtlı taşınmaza ait Kültür ve Turizm Bakanlığınca (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ) Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı Dr. Adnan Aslan tarafından tarihsiz olarak onanan ve 30.01.2006 gün ve 11419 sayılı yazı ile gönderilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Kamilağa Hacı Kamil Karacan Gay.Men.Yat.Or.Tic.A.Ş. ?nin tapunun pafta 7, ada 391, parsel 458, 459,460 nolu parsellerin birleştirilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine (Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Karacanın konunun kendisini ilgilendirdiğini belirtmesi üzerine oy kullanmamasına karşın ) oy birliği ile karar verildi.

   XI- Mariç ? Belbir Birlik Meclisine Belediye Meclisimizden; Ercüment Aydın, Hakkı Şevket Bayındır, Kenan Değertaş, Şahap Hepaksoy, Zehra Yüzakın asil üye olarak, İsmet Kamil Öner, Mehmet Tokgöz, Sengün Tuğrul ?un yedek üye olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

   XII- Turunç Belediye Başkanlığı 06.02.2006 gün ve 2/136 sayılı yazılarında, kendilerinde 1 adet büyük hacimli ve 1 adet de küçük hacimli çöp kamyonları bulunduğunu ve bunlardan büyük hacimli çöp kamyonunun çalışamayacak durumda olduğundan hizmetlerin küçük olan diğer çöp aracı ile yapılmakta olduğunu ve bütçelerinin yeni araç alımına müsait olmadığını belirterek, kendilerine geçici olarak 1 adet katı atık toplama aracı tahsisi hakkındaki istemleri Meclisimizde görüşülmüş ve uygun bulunmuş olup; Belediyemize ait 48 M 4851 plaka nolu, 1984 model, 1340 BMC sıkıştırılmış çöp kamyonumuzun geçici olarak 01 Haziran 2006 tarihine kadar, şoförü, yakıtı, bakım ve onarımı ile tüm masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla Turunç Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

   XIII- Gündemde bulunup da incelenmek üzere Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve şehirlerarası otobüs terminali yönetmeliği için oluşturulan komisyona havale edilen; 1- Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği, 2- Ticari araç tahsis belge ücreti, 3- 5 yıllık limar planı, 4- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 7, ada 391, parsel 458, 459, 460 noarında kayıtlı taşınmazlar ile ilgili konuların komisyon raporları ile birlikte görüşülmek üzere 2006 Yılı Şubat ayı 2. Olağan toplantı 2. birleşimine 09.02.2006 Perşembe günü saat 14.00de Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda devam edilmesine oy birliği ile karar verildi