İlgili Mevzuat

-5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

-Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

-6343 sayılı Veteriner  Hekimliği  Mesleğinin  İcrasına , Türk Veteriner  Hekimleri  Birliği İle Odalarının  Teşekkül  Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun

-Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği