İMAR ASKI İLANI

Muğla İli, Marmaris İlçesi Çamlı, Osmaniye, Turunç, Bayır Mahallelerin de 5831 Sayılı Kanunla 3402 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 8.Madde ye göre, TKGM’nün 2009/7(1678) ve 2018/13(1792) Sayılı Genelgeleri gereğince kadastroya tabi tutulmayan tespit harici yerlerin kadastro çalışmaları tamamlanmış olup, Belediyemiz ilan panosunda 17.02.2021 tarihi itibariyle 15 günlük bilgilendirme askı ilanına çıkarılmıştır.