ZABITA MEMURU ALIMI HAKKINDA

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI İLANINA İLİŞKİN SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR

Marmaris Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı İlanına başvuran adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi belirlenmiştir.

LİSANS MEZUNU ZABITA MEMURU BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI  için tıklayınız..

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;

İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.

Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. (Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenecek olan (adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu) "Sınav Giriş Belgesi" sınava girecek adaylara posta yolu ile iletilecek olup, süresi içinde sınav giriş belgesi eline ulaşmayan adaylar “Sınav Giriş Belgeleri”ni Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilebileceklerdir.

Adaylar Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.